Indre Arna Kvinne- og familielag

Det blå huset – En historie å fortelle

Indre Arna Kvinne- og familielag har hatt huset som base siden 1975. I mange år drev laget eldresenter i huset med faste åpningstider og turer, foredrag, etc. Fra 1976 har laget drevet barnehage i huset. Først som førskole, så korttidsbarnehage frem til 2006

Og vi har fremdeles stor aktivitet i huset.

  • Åpen barnehage fra 2008
  • Lagsmøter for medlemmene
  • Aktivitetskvelder for foreldre i barnehagen og/eller medlemmene i laget.
  • Barnebursdager; noen ønsker å invitere hele klassen/barnehageavd., men har gjerne ikke plass hjemme til alle. Der er også et flott uteområde som egner seg i så måte
  • Forsamlingshus for nærmiljøet. Bla. er det ca. 10 borettslag/andelslag i nærheten, samt andre organisasjoner i Arna som låner huset til møter.
  • Dåp og konfirmasjoner (endatil bryllup et par ganger)
  • Vi har fremtidsvisjoner om enda flere tilbud i huset; bla. møteplass for eldre og strikkekafè.

 

Indre Arna Kvinne- og familielag andre aktiviteter

Foruten alle disse aktivitetene som drives i huset, har vi i over 30 år også drevet, – og driver fremdeles, et gymnastikktilbud for voksne som er svært populært. For bare kr. 750,- per semester kan man trene en kveld i uken med instruktør.

Sammen med Arna Sogelag, Husflidslaget i Arna og Langdalen Kvinne- og familielag gjennomfører vi hver vår «Lokalhistorisk kulturformidling» for alle 5.klassene i samarbeid med skolene i Arna. Kulturformidlingen foregår ved Ådnatun museum og går over 14 dager på dagtid, med 1-2 klasser hver dag. Elevene får en hel skoledag på museet der de får lære om og erfare hvordan man levde i «gamledager». Indre Arna Kvinne- og familielag har disse dagene ansvaret for bakstehuset der barna får lære å bake diverse gamle bakstetyper. Alt de har bakt blir servert ved et fellesmåltid som de har på slutten av dagen, til glade barn som har fått en skoledag utenom det vanlige.